Wiswurk

Aan de slag met rekenen? Wiswurk biedt teamtrainingen en workshops, invulling van ouderavond, persoonlijke begeleiding in of buiten de klas, ontwikkelen en beleid van basisonderwijs tot en met de kennisbasis van de Pabo.

Subscribe to Wiswurk RSS

Ontwikkelen

Ontwikkelen
Referentieniveaus zijn ontwikkeld om de prestaties van leerlingen te verbeteren. De invoering ervan heeft op dit moment een enorme invloed op de organisatie en inhoud van ons rekenonderwijs. Nieuwe materialen en toetsen overstromen de markt. Daarvoor zijn auteurs nodig met kennis van rekenen en goede adviseurs en trainers om de materialen op de juiste manier in de markt te laten landen.

Trainen en advies

Training en advies
Als ervaringsdeskundige en cursusleider ERWD-protocol geeft Wiswurk handen en voeten aan het Masterplan Dyscalculie van (beleid-) ontwikkelen, naar trainen, tot adviseren. Hierin blijft de leraar de belangrijkste schakel in de weg naar verbetering.

Diagnostiseren en Begeleiden

Coaching
Voor leerling of student, van moeite hebben met automatiseren tot aan het halen van de kennisbasistoets van de Pabo, Wiswurk begeleidt op maat.